Worden programma’s onderbroken met reclame? Waarom en hoe vaak?